Rozmluvy / Asides – Radek Brousil

900 Kč
Momentálně nedostupné

Na první pohled krajina. Estetické ztvárnění – zachycení přírodních krás i lidského působení, prolínání přírodní a kulturní krajiny, ale také série posunů, dialogů a jemných intervencí. Na straně druhé, osobní výpověď autora a především snaha se skrze objektiv přiblížit sobě samému. I tak lze ve zkratce popsat sérii Rozmluvy, jež se stala výchozím bodem pro tuto publikaci, ale také významným mezníkem v tvorbě Radka Brousila. Kniha je výsledkem autorovy „cestovní rezidence“, kterou v říjnu 2012 zorganizovala Banská St a nica Contemporary. Projekt podpořila Nadácia Intenda, Ministerstvo kultúry SR a Peyer. Náklad knížky je 300 kusů, všechny výtisky jsou signované.

Fotografie byla během posledních několika let pro Brousila nejen prostředkem tvorby – tedy hlavním médiem, ve kterém se jako fotograf pohyboval – ale také jejím obsahem. Jeho tvorba se vyznačovala silnou dávkou introspekce fotografického média jako takového. Přesah do instalace, který byl pro toto období autora symptomatický, mu jen dále umožnil fotografii tematizovat a zkoumat její podstatu skrze prostředky, které jako autor – fotograf, během tvůrčího procesu sám využívá. Pobyt na rodném Slovensku se však stal zcela zásadním zlomem v jeho umělecké praxi. Fotografie se v Brousilově pojetí náhle stává prostředkem, jak nahlížet sérii vnitřních a vnějších vztahů, a to i mimo rámec média jako takového. Po formální stránce se může Brousilova současná tvorba jevit o poznání klasičtější. Konceptuální lekce, kterou během posledních let autor prošel, je však v současné sérii přítomná stejně jako jeho nezaměnitelný rukopis, pro nějž je příznačná silná estetizace zvoleného subjektu. Centrem zájmu autora však není apriori estetické čtení, ale snaha z blízka nahlížet – zkoumat prostor, ve kterém se sám pohybuje. V tomto případě prostor mu dobře známé krajiny. Snaha přiblížit se předmětu svých fotografií je však značně ztížená, stejně jako nevyjasněnost vztahu k místu, pocit vykořenění a cizorodosti. O to silnější je pak potřeba porozumět a pojmenovat tuto vazbu. Tomu odpovídá i zvolená strategie prezentace. Diptych, který Brousil využívá a jenž je dlouhodobě součástí aparátu jeho výrazových prostředků, odkazuje k dvojí perspektivě, proměně v čase a k temporalitě jako takové. Fragmentární poloha vyobrazených fotografií, hra s formátem, změna úhlu pohledu, variabilita barevnosti, či utváření opozic jako je interiér vs. exteriér, jen dále umocňují komplexnost problematiky nahlížení prostoru i snahu postupně nalézat své nejasné a mnohdy víceznačné místo v něm.

Pocit selhání úzce spjatý s reflexí míry odcizení, cizorodostí či umělostí nově utvořených vazeb a souvislostí, je v sérii zachycen skrze vztahy vnější, totiž prismatem vztahu člověka a přírody, jenž autora na jeho "cestě krajinou" doprovází. Absurdita lidského počínání ve vztahu k přírodě, umělost lidského vstupu do přírody, jeho intervence krajiny, stejně tak jako problematika spjatá s jejím vyobrazením se za použití jemného - poetického humoru a metafory objevuje v řadě fotografických dvojic a zdůrazňuje tak vazbu mezi interiérem a exteriérem, mezi vnitřní (osobní) a vnější (obecnou) rovinou v Brousilově sérii diptychů. Zároveň však utváří mocné pojítko mezi existencí člověka a jeho vztahem k zemi – k přírodě, které tím dále problematizuje. Otázka identity tak není jen otázkou kulturní, ale také otázkou po vztahu, vazbě k danému místu, dané krajině.

Lidská touha po dokonalosti a potřeba usilovat o ztvárnění ideální formy krásy (ve vztahu k přírodě se jedná o její kultivaci, intervenci či jasné vymezování jejích hranic), však paradoxně člověka od přírody vzdaluje a činní započatý dialog jen pouhou rozmluvou se sebou samým. Inscenovanost a fragmentárnost, která je pro řadu fotografií série příznačná lze tak vztáhnout i k médiu samotnému. Fotografie jako výřez reality, fotografie jako obraz zbavený kontextu, fotografie, jež je inscenovanou krajinou. Série Rozmluvy je příběhem člověka a přírody, příběhem člověka a místa, příběhem místa a jeho vyobrazení a snem o krásném místu pro člověka.

Kategorie: Autorské knihy
Autor: Radek Brousil
Překlad: Phil Jones
Grafika: Palo Bálik
Nakladatel: Space for Culture|Štokovec
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-89587-05-6
Jazyk: česky, anglicky
Počet stran: 34
Typ vazby: Tvrdá vazba
Formát: 22 x 28 cm
Počet ilustrací a příloh: 22 barevných, 5 černobílých
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: