Reklamace a vrácení zboží

Reklamace

 

Pro reklamaci nebo vrácení zboží nás kontaktujte telefonicky +420 773 679 612 nebo e-mailem na adrese knihkupectvi@artmap.cz.

Reklamované zboží můžete také zaslat na adresu knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

– Pokud jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve čtrnáctidenní lhůtě.

– Pokud jste firma nebo podnikatel (obchodujete s námi na základě obchodního zákoníku), neexistuje zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

 

 

 

Vrácení zboží ve TŘICETIdenní lhůtě

 

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu (odstoupit od kupní smlouvy). My jsme tuto dobu prodloužili až na 30 dnů, protože za naše produkty dáme ruku do ohně. Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn. na daňovém dokladu je vaše IČ), právo na odstoupení vám nevzniká.

 

Lhůta pro vrácení zboží

– Trvá 30 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

– Pro její dodržení je rozhodující, kdy je nám doručeno odstoupení od smlouvy.

– Zboží nám musí být vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

 

Postup je jednoduchý

– Napište nám e-mailem, že zboží vracíte ve lhůtě a přiložte fakturu.

– Zboží uveďte prosím do původního stavu. Musí být vráceno kompletní a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nesete vy jako kupující.

– Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, jsme oprávněni uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do vracené částky.

– Balík označte nápisem "REKLAMACE" a pošlete na naši adresu: Knihkupectví ArtMap,Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1.

 

Vrácení peněz

– Proběhne nejdéle do 14 dnů od doručení vráceného zboží a to stejným způsobem, jakým jsme od vás platbu přijali, nebo na váš bankovní účet.

– Vrátíme vám peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dopravcem (a to i v případě, že jste zvolili jiný než nejlevnější způsob). To platí pouze v případě, že jste dopravu hradili. Pokud jste od nás měli poštovné zdarma, nárok na vrácení nákladů na dodání zboží vám nevzniká.