Kalendář 2015 When the Future Becomes Reality

Můžeme doručit do:
21.6.2024
7 000 Kč
Skladem (1 ks)

Kalendář na rok 2015 s originálními sítotisky Alice Nikitinové, Marka Meduny, Petra Cabalky, Kamily Zemkové, Alexeye Klyuykova, Václava Stratila, Lukáše Karbuse, Matěje Smetany, Jan Šrámka a Veroniky Vlkové, Lenky Vítkové, Petra Strouhala a kresbami Nikoly Čulíka.

Základní charakteristika kalendáře

Kalendář sestává z celkem 14 listů (12 grafických listů, 1 list se seznamem autorů, názvy a vročeními děl, 1 list s krátkým textem editora) uložených v kartonové krabici s vysunovacím předním dílem. Grafické listy jsou upevněny na listech kalendáře. Z listů kalendáře je lze sejmout.

Editor: Jiří Ptáček

Kalendář je k nahlédnutí v ArtMap Office v Praze i v Knihkupectví ArtMap v Brně.

Závěsné a stolní kalendáře, tištěné a elektronické diáře a všemožné časové rozvrhy nám pomáhají v orientaci budoucím časem. Kvůli tomu se čas stal i tématem pro třináct výtvarných umělců, kteří se podíleli na limitované edici Calendar 2015. Jako editor jsem až vybral autory zejména mladší a střední generace, které považuji za koncepčně i výtvarně vyzrálé osobnosti. Téma jsem jim sdělil s krátkým vysvětlením, ale bez konkrétních obsahových požadavků. Respekt k jejich individuálnímu přístupu jsem považoval za hlavní podmínku spolupráce, kdy spojuji umělce, kteří by se jinak pravděpodobně neshodli na jednom pro všechny nosném tématu. Tím více mi to přišlo správné, když s tématem přijímali rovněž techniku sítotisku, s níž dosud většinou přišli do styku okrajově. 

Calendar 2015 se proto na nás neobrací s jednou tezí, ale na každý měsíc chystá jiné uchopení tématu a s ním i jinou reflexi času jako dimenzi lidského myšlení a konání. Například Alexey Klyukov se vrátil ke stylu humoristických kreseb z padesátých let minulého století, ale výjev stavařského karambolu opatřil jakousi metasatirickou pointou, která nedává prostor uvolňujícímu smíchu. Vzhledem ke Klyuykovově ostatní tvorbě se zdá pravděpodobné, že nás naopak chce vlákat do zcela vážného uvažování o naší historické zkušenosti. Rovněž malířka Alice Nikitinová se inspirovala v minulosti, konkrétně ve starých elektronických součástkách. Použila je pro další ze svých kompozic, jejichž humor spočívá v kontrastu ideály sršícího konstruktivistického umění a banálních námětů. Petr Cabalka volně parafrázoval fotografie Františka Drtikola a v duchu soudobého grafického jazyka abstrahoval esenci jejich elegance, jemnosti a duchovnosti. Marek Meduna vytvořil mysteriózní výjev s egyptskou sfingou a mužem, kterému na dlani hoří oheň. Obdobně jako Cabalka a přitom zcela jiným způsobem obrátil pozornost k naší vizuální paměti. Pro Medunu je příznačné využívat historické výtvarné formy. Obzvláštní náchylnost přitom projevuje k umění devatenáctého století. Jeho tvorba se ovšem vyznačuje až frenetickým přeskupováním symbolů, u kterého je paměťové echo forem stejně důležité jako neustálé zpevňování a rozvolňování významů a kontextů. Spolupracující dvojice Veronika Vlková a Jan Šrámek přispěli future-retro grafikou s hypnotizující atmosférou starověkého city, nějak mezi Bahrajnem a fantasy. Václav Stratil do kalendáře napsal své umělecké motto, jež nám o budoucnosti říká, že „na každou barvu jednou dojde“. Rozfázovaným časem je postupná proměna muchomůrky červené v muchomůrku zelenou od Matěje Smetany. Spojitost s ostatní tvorbou tohoto konceptuálně založeného intermediálního umělce je zřetelná z využití postupů filmové animace jako významotvorného činitele. A dodejme, že ani Smetanovi nejsou cizí různé fazety humoru. Malířka a kreslířka Lenka Vítková do kalendáře navrhla jednoduchou tušovou kresbu, v níž jsou čas, pohyb a rychlost vtěleny do několika tahů štětcem podobně jako v asijském umění. Jakýmsi protějškem jsou pak v kalendáři práce Petra Strouhala a Lukáše Karbuse. Strouhal nechal do sítotisku převést fotografii, v níž bychom téma času mohli spatřovat v poněkud záhadně navrstvených plánech. Karbus se již léta věnuje kresbám krajiny. Smyslový a emocionální prožitek z přírody odhodlaně vyvolává při soustředěném a pomalém kreslení jejího koncentrovaného obrazu usazeného v mysli. Úplně jinak se k tématu postavili Kamila Zemková a Nikola Čulík. Zemková nakreslila domácí kříž s Ježíšem, který majitel kalendáře bude mít zavěšen na stěně v době nejvýznamnějšího křesťanského svátku. Čulík se pro změnu jako jediný rozhodl vytvořit třicet originálních kreseb. Jeho příspěvek je rozložen ve třiceti exemplářích kalendáře jako útržky zprávy o útrpném a brzy nenáviděném tvůrčím procesu, ke kterému se s velkýma očima zavázal. 

Jiří Ptáček

calendar 2015 / TZ

Brněnská iniciativa G53 již podruhé vydává limitovanou edici závěsného kalendáře s dvanácti původními grafickými listy od českých výtvarných umělců mladé a střední generace. 

Za vydáním druhého kalendáře opět stojí malířka Natalie Perkof: „Soubor sítotisků jsem poprvé sestavila před rokem jako edici přitažlivou jak pro sběratele umění, tak pro lidi, kteří se za přijatelnou cenu poprvé blíže seznámí s českým současným uměním.“ 

Roli editora nového kalendáře přijal kurátor současného umění Jiří Ptáček. Ten se s žádostí o příspěvek do kalendáře obrátil například například na laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého Alexeye Klyuykova, finalistku téže soutěže Alici Nikitinovou, vysoce ceněného intermediálního umělce Marka Medunu, nebo známého kreslíře a performera Václava Stratila. „Mým cílem bylo vybrat osobnosti, jejichž tvorba pro mě představuje výjimečná koncepční a výtvarná východiska. Vedle kreslířů jako Nikola Čulík, Lukáš Karbus, Kamila Zemková, Petr Cabalka nebo dvojice Veronika Vlková a Jan Šrámek jsem proto oslovil například malířku Lenku Vítkovou, nebo Matěje Smetanu, který ve většině svých děl sleduje problematiku animace, a Petra Strouhala, který mimořádným způsobem zase v posledních letech pracuje především s fotografií.“ Ptáček výzvu zastřešil tématem when the future becomes reality: „Kalendáře nám pomáhají orientovat se v blízké budoucnosti. Proto mi přišlo příhodné metaforicky rozvést i do tématu kalendáře.“ Téma ovšem tvořilo pouze volný rámec pro individuální řešení jednotlivých autorů, v jejichž přístupu se odráží povaha jejich umělecké tvorby. 

Kategorie: Nezařazené papírnictví
Editor: Jiří Ptáček
Nakladatel: G53
Rok vydání: 2014
Formát: 29,7 x 42 cm
Počet ilustrací a příloh: 12

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: