Mesto pre všetkých?

660 Kč
Momentálně nedostupné

FaVU VUT vydáva odbornú recenzovanú publikáciu Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie od výskumného tímu RUVK, ktorého členky a členovia pôsobia na FaVU VUT, FF a PřF MUNI v Brně. Kniha vychádza z interdisciplinárneho angažovaného výskumu, ktorý prebiehal medzi rokmi 2020 až 2022. V jeho rámci vznikla prípadová štúdia o tzv. vylúčenej lokalite nachádzajúcej sa vo Veľkom Krtíši, malom okresnom meste na juhovýchodnom Slovensku.

Vrstevnatá publikácia, ktorá svojou formou aj obsahom odráža interdisciplinaritu činnosti tímu, má byť jednak príspevkom do diskusie o metodológii výskumov v segregovaných lokalitách, či už ich rámujeme sociálnovedným, alebo dizajnovým diskurzom, a jednak má podnietiť všeobecnú debatu o sociálnom bývaní, v slovenskom prostredí dlhodobo poddimenzovanej téme verejných politík.

RUVK je výskumný tím, aktuálne zložený z dizajnérok, architektov, sociálnych vedkýň, odborníka na sociálne bývanie a právnika. V lokalite pracuje v rôznych zostavách už od roku 2018. Cieľom dlhodobého pôsobenia tímu bolo a je predovšetkým zlepšenie sociálnych a materiálnych podmienok bývania v tejto lokalite, reprezentovanej konkrétnym bytovým domom vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš.

Forenzným prístupom k terénu vylúčenej lokality RUVK ukazuje, ako sú časopriestorové vrstvy segregácie uložené jedna cez druhú, čo vrhá nové svetlo na tušené, no nie priamo artikulované praktiky segregácie. Často latentné až skryté majú v sociálnej a ekonomickej štruktúre miest zapustené hlboké korene. Prípad, ktorým sa RUVK zaoberal, je v tejto knihe popísaný ako postupné odkrývanie týchto vrstiev tzv. infaštruktúry segregácie.

Svoje pôsobenie v tejto lokalite však RUVK nechápe len ako výskumné ale aj ako intervenčné. Členky a členovia tímu asistovali obyvateľom pri adresovaní závad v bývaní mestu ako prenajímateľovi a tiež pri podaní podnetu verejnej ochrankyni práv.

Ku knihe je pribalená aj kartová hra Starostlivosť z budúcnosti, redizajn hry od Situation Lab s pôvodným názvom Thing From The Future. Redizajn realizoval tím RUVK. Princípom hry je hľadanie riešení z pozície zástupkyne či zástupcu mestskej samosprávy. Z týchto riešení by mali benefitovať inak opomíjané skupiny ľudských aj neľudských aktérov v meste.

Po hromadnom ukončení nájomných zmlúv zo strany mesta Veľký Krtíš v septembri 2020, ktoré sa dotklo približne 130 ľudí, z toho 70 detí, v bytovom dome 4 mesiace intenzívne, na každodennej báze, pôsobil člen tímu. RUVK usiloval tiež o prepojenie lokálnych subjektov s cieľom posilniť kapacity pre terénnu sociálnu prácu a dostupné bývanie v lokalite.

V roku 2021 takto, ku príkladu, asistoval lokálnej neziskovej organizácii pri podávaní projektu vo výzve ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Dostupné bývanie s prvkami Housing First, ktorý dodnes táto organizácia vo Veľkom Krtíši úspešne realizuje.

autoři a autorky: Kolektív RUVK: Kristína Jamrichová, Denis Kozerawski, Jakub Mácha, Barbora Menšíková, Ondřej Mohyla, Roman Novotný, Martina Růžičková, Michal Zálešák

Kategorie: Architektura
Nakladatel: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-214-6075-1
Jazyk: česky
Počet stran: 285
Typ vazby: brožovaná
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: