Boris Dornbusch – Year of the Moon

Můžeme doručit do:
24.5.2024
150 Kč
Skladem (>5 ks)

Dornbusch ve své umělecké praxi zkoumá systémy vědění a zpochybňuje vnímání prostřednictvím obrazů a objektů, které představuje současná světová sochařská scéna a rozpoutává jejich imaginativní sílu. Divák působí jako katalyzátor uměleckého procesu, kde se materiály stávají koncepty a netělesná materialita působí skrz technologii a sémantickou rekontextualizaci. Efemérní zážitky, nepatrná setkání, nedořečená slova, ne/uskutečnené situace. Německý umělec Boris Dornbusch ve své knize Year of the Moon zachycuje kazdodenní situace někde mezi něčím a ničím, které otevírají jemnou pochybnost, zda se něco opravdu událo, nebo se jedná o zvláštní, nepolapitelnou fatamorganu. I samotná kniha stojí někde mezi; mezi obrazem a slovem, mezi objektem a sdělením. Krátká rčení vyjadřují situace, které se možná udály, ale možná se nám jenom zdály.

Knížka vznikla jako součást rezidence Borise Dornbusche v MeetFactory. Za podporu děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a Goethe Institutu.

///

Ephemeral experiences, unmet meetings, words un/said. In his book the Year of the Moon, german artist Boris Dornbusch captures everyday situations somewhere inbetween something and nothing, that rupture the delicate balance of security: did something really happen, or was it just an elusive mirage? Even the book itself stands somewhere inbetween; between image and text, between an object and a message. Short sayings express situations that may have happened and maybe not.

In his artistic practice, Dornbusch explores systems of knowledge and challenges the perception through images and objects that represent the current world scene sculpture, and unleashes their imaginative power. The viewer acts as a catalyst for artistic process where materials become nonphysical concepts and materiality operates through technology and semantic recontextualization.

Books created as part of the residence Boris Dornbusch in MeetFactory. Thank you for your support Czech-German Fund for the Future and the GoetheInstitute.

Kategorie: Vizuální umění
Autor: Boris Dornbusch
Grafika: Markéta Kinterová
Nakladatel: MeetFactory
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-260-4529-8
Počet stran: 42
Formát: 13 x 20 cm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: