Bez súhlasu.txt

Delivery to:
26/06/2024
330 Kč
In stock (3 pcs)

Bez súhlasu.txt je v pořadí čtvrtou knihou československé edice .txt vydávané ve spolupráci tří subjektů, Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, kulturně-společenského měsíčníku Kapitál a uměleckého kolektivu Apart. Námětem na vznik knihy Bez súhlasu.txt se stal problém, který v naší společnosti dlouhodobě přetrvává, ale před kterým si přesto mnoho lidí zavírá oči a jehož oběti se kvůli udržovaným společenským stereotypům a mocenským strukturám cítí být nevyslechnuty, ba přímo neviditelné. Tato kniha pojednává o tom, jak mezi námi přežívá kultura znásilnění. Vzniká z kolektivní frustrace z limitovaného, ​​téměř nepřítomného hnutí #MeToo v našem vlastním, lokálním kontextu. Cílem knihy je otevřít téma v českém a slovenském prostředí, zvýraznit neviditelné a dát prostor hlasům, které byly umlčeny větou „ale toto u nás řešit nemusíme“ ještě předtím, než se pro ně otevřel veřejný prostor. Bez súhlasu.txt se formou originálních esejů věnuje diskurzům o sexuálním násilí a kultuře znásilnění. Kultura znásilnění je souborem příběhů, představ a postojů, které se v našich komunitách udržují, zatímco jejich cílem je jednak vyviňovat a omlouvat pachatele/pachatelky sexuálního násilí a jednak umlčovat osoby, které sexuální násilí zažívají či zažívaly nebo na jeho přítomnost poukazují. Tato kultura se však neudržuje jen mezi lidmi, kteří veřejně podporují násilí, ale i mezi těmi, kdo většinou bez uvažování souhlasí s formulkou, že „každý/každá z nás má právo na důstojný život bez násilí“. Přesto k sexuálnímu násilí dochází, a to i kvůli kultuře znásilnění. Násilí je bagatelizováno a ospravedlňováno, dokud se s ním nedostaneme do kontaktu. A přitom právě posilující a chápavá reakce okolí je pro osoby, které sexuální násilí zažily, klíčová a může zabránit posttraumatické stresové poruše. Ke spolupráci jsme přizvali autorky z různých odborných oblastí péče, advokacie a zcitlivování. V knize Bez súhlasu.txt chceme téma představit z perspektivy prostorů, ve kterých se autorky Petra Havlíková, Eva Bartáková, Sára Činčurová, Zuzana Bendíková, Katarína Danová, křesťansko-ekumenické seskupení RFK, Zara Kromková a Alma Lily Rainer pohybují a vykonávají svou práci. Píší o své přímé zkušenosti s přetrvávajícími a ukládajícími se narativy o násilí a jeho obětech, o jeho vyviňovaní a normalizaci a o tzv. mýtech znásilnění. 

Category: Critical & Art Theory
Author: Katarína Danová, Alma Lily Rayner, Eva Bartáková, Petra Havlíková, Zara Kromková, RFK, Sára Činčurová, Zuzana Bendíková
Publication date: 2020
ISBN: 978-80-907883-0-5
Language: Czech, Slovak
Pages: 168
Type: paperback
Format: 17,5 × 11,5 cm

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field: