Petr Skala - Utajený experimentátor DVD

200 Kč
Out of stock

Národní filmový archiv vydává DVD s názvem Petr Skala – Utajený experimentátor. Toto DVD, jež obsahuje Skalovy experimentální filmy z let 1969 až 1984, představuje vůbec první vydavatelský počin věnovaný experimentálnímu filmu u nás. Součástí DVD je booklet zahrnující monografickou studii, teoretické analýzy konkrétních tvůrčích období, biografii a kompletní filmografii experimentálního i dokumentárního filmu. DVD rovněž obsahuje bonusy v podobě videorozhovoru s umělcem a ukázek z jeho novější, videoartové tvorby.

Práce Petra Skaly se naprosto vymyká čemukoli, co se odehrávalo v oblasti československé kinematografie šedesátých až osmdesátých let. V rámci svého experimentování se dostal zcela mimo hlavní proud, do sféry výtvarně orientovaného, abstraktního filmu, v jehož rámci hledá analogie mezi pohyblivým obrazem a hudebním projevem. Skalovy snímky kombinují principy informelní malby a abstraktní exprese aplikované do média filmu. Jeho přístup byl založen na využívání manuální metody, tedy na úpravě čisté nebo již exponované filmové suroviny výtvarným zásahem – rytím, škrábáním, malbou, kresbou, propalováním i specifickými chemickými postupy. Každé jednotlivé okénko filmu Skala pojímal jako svébytné výtvarné dílo. Autorova experimentální tvorba je charakteristická zřetelným vývojem, který lze rozčlenit na několik na sebe navazujících fází – tomuto členění odpovídá také struktura výběru na DVD.

Své základní výrazové prostředky Petr Skala formuloval již v raných černobílých snímcích, v nichž poprvé uplatnil principy informelu. Po non-objektivní, výrazně barevné akční malbě první poloviny sedmdesátých let začal do filmových kompozic zařazovat figurativní prvky, přes které koncem osmdesátých let dospěl do současného videoartového projevu, v němž mísí abstraktní tvarosloví s počítačově upravovanými záběry reality. Pro všechny fáze Skalova experimentování je typické vytváření nesčetného množství variací, modifikací a kombinací několika základních vizuálních motivů.

Petr Skala (nar. 1947) je filmový režisér, autor téměř sto padesáti dokumentárních filmů a několika set rozhlasových pořadů. Experimentálnímu filmu se věnuje od roku 1967. Stal se průkopníkem hand-made filmu v naší zemi a - společně s Radkem Pilařem - prvním tvůrcem českého videoartu. Významně se také angažoval na poli výzkumu počítačového zpracování obrazu. Vytvořil více než dvě stě experimentálních snímků a nespočet jejich variací. Spolupracoval s Krátkým filmem Praha a s Československým rozhlasem. V současnosti působí na FAMU a od roku 1993 je předsedou Asociace videa a intermediální tvorby při Unii výtvarných umělců. Na Deutscher Videokunst Preis v Karlsruhe v roce 1993 byla Skalova tvorba zařazena mezi padesát nejvýznamnějších videoartových počinů světa.

Category: Miscellaneous
Publisher: Národní filmový archiv
Publication date: 2005
Language: Czech, English
Typ nosiče: DVD
The item has been sold out…

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field: