Kapitál # 03 / 2024 – Ženy za socializmu

80 Kč
Out of stock

Slovenská žena a obraz toho, akou by mala byť či akou by sa mala stať, sa v priebehu dvadsiateho storočia menili v porovnaní s predošlými historickými obdobiami veľmi rýchlo. Až do polovice storočia mala slovenská spoločnosť prevažne agrárny charakter a žena v nej zohrávala význačnú rolu matky. Idylické obrazy neskazenej slovenskej dediny a tradičnej rodiny s otcom chlebodarcom a matkou pri sporáku nás mátajú dodnes. Predstavy o slovenskej spoločnosti a úlohe, akú v nej majú zohrávať ženy, sa menili vplyvom industrializácie a ideologických tlakov. Kým do „Víťazného februára“ mali byť ženy najmä národne cítiacimi matkami početných rodín, vláda komunistickej strany priniesla tzv. socialistickú emancipáciu. Ženy do dopravy, ženy do výroby, ženy do družstiev, ženy do plášťov – ženy na schôdze! Verejný diskurz transformačného obdobia päťdesiatych rokov hlásal heslá, ktoré sa postupne obohrali a podľahli inflácii.

Úvodná esej upriamuje pohľad na formovanie nových konštruktov, ktoré boli prostredníctvom celého radu nástrojov okresávané do ideologicky prijateľnej podoby. Denisa Nečasová sa problematike venuje v prehľadovom texte o „novej socialistickej žene“, kde načrtáva dichotómiu medzi súkromnou a verejnou sférou – práve v tej verejnej mali ženy v období štátneho socializmu začať zohrávať dôležitú úlohu progresívnych reformátoriek. Ich pôsobenie vo vrcholovej politike popisujú Adéla Gjuričová, riaditeľka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, i Jana Kočišková, autorka monografie Ženy v politice, s ktorou sa zhovárala Agáta Šústová Drelová. Budovanie socialistického štátu sa nemohlo zaobísť bez zdravého a náležite vychovaného proletariátu. Rodovým politikám a reprodukčnému správaniu, ako aj zmenám, ktorými sa vyznačovali jednotlivé obdobia socialistického režimu, sa rozsiahlo venujú Eva Škorvánková a Roman Džambazovič. Prinášame aj recenziu aktualizovaného vydania sociologickej monografie z roku 1974 od Aleny Wagnerovej Žena za socialismu, ktorá porovnáva stav rovnoprávnosti v Československu a v Nemeckej spolkovej republike.

Zuzana Bujačková

Category: Magazines
Publisher: KPTL – občianske združenie
Publication date: 2024
Language: Slovak
The item has been sold out…

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field: