Imago imagines I., II. – Klára Benešovská a kol.

2 200 Kč 2 000 Kč excl. VAT
Delivery to:
28/07/2021
In stock (3 pcs)

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, s níž jsou spojeny i proměny stylu. Netradičně pojaté dějiny středověkého umění jsou zasazeny do kontextu historického vývoje českých zemí, text provázejí četná vyobrazení.

Code Code: 6385
Category: Monographs
Publisher: Academia
Publication date: 2020
Author: Klára Benešovská a kol.
ISBN: 978-80-200-3036-8
Language: Czech
Pages: 1428

Be the first who will post an article to this item!

Add a comment
Do not fill out this field: