Časopis X no. 2 – Časopis o současné kresbě

350 Kč
Out of stock

V časopise znova nájdete originálnu kresbu, tentokrát od autorskej dvojice Jiří Franta a David Böhm. Špecialitou druhého čísla sú dve reprodukcie grafických partitúr spolu s nahrávkami na CD od Petra Machajdíka. Naše pozvanie prijal i Monogramista T.D, ktorý pripravil sériu ôsmych pohľadníc so svojimi kresbami. Svoj vzťah ku kresbe a mysleniu nám priblížil v rozhovore. Ďalší rozhovor nám spolu s kresbami poskytol rakúsky autor Nikolaus Gansterer. Zostavu autorov obrazovej časti uzatvárajú mladí slovenskí autori Dita Kaplanová a Rastislav Podhorský.

Časopis X vznikol začiatkom roku 2013 z podnetu dvoch výtvarníkov, Slavomíry Ondrušovej a Milana Vagača. Časopis vychádza 4 krát ročne v náklade 200 kusov, vždy s jednou témou, zameranou na konkrétny problém. Sústreďuje sa najmä na autorov zo strednej a východnej Európy, no nevylučuje samozrejme autorov aj z iných krajín, ak zapadajú do konceptu čísla.

Formálne a obsahovo je časopis rozdelený do dvoch častí, kedy jedna je teoretická časť, kam prispievajú fundovaní odborníci, teoretici, kunsthistorici a tiež samotní výtvarníci. Je to priestor, kde dostáva slovo iný rozmer v súlade s reprodukciami a s témou daného čísla.

Druhou časťou je špecifická obrazová časť, kde uverejňujeme práce výtvarníkov.

Forma časopisu je veľmi ojedinelá a exkluzívna, zabezpečuje veľkú variabilitu v prístupe autorov k uverejneniu ich diel v časopise. Ide o tzv. „folder“, do ktorého sa vkladajú voľné listy. Tento fakt a nízky náklad časopisu umožňuje vznik originálov a malých sérií, čo z časopisu robí zberateľský kus.

Category: Magazines
The item has been sold out…

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field: